Scirocco Check

Och wann de Scirocco am Projet 2020 fleit méi eng kleng Roll spillt, gëtt weider dono gekuckt.
Dank Fachmännescher Berodung vum Ben, leeft dësen elo rëm wéi eng Schwäizer Auer.

Leave a Reply